47 אדריכלים Home Design Photos

Amitzi Architects
house L
Ideabooks326
Questions0
entrance door, אמיצי אדריכלים, אדריכלים עיצוב פנים ואדריכלות, דלת כניסה
entrance door, אמיצי אדריכלים, אדריכלים עיצוב פנים ואדריכלות, דלת כניסה
“Fenster silber - Tür dunkel” — christina3786
Amitzi Architects
house L
Ideabooks8,830
Questions9
אמיצי אדריכלים
“Nice structure André library” — shirinzoe
Amitzi Architects
house A
Ideabooks400
Questions1
אמיצי אדריכלים
“floating roof” — Nam Hoang
Amitzi Architects
house A
Ideabooks4,168
Questions5
אמיצי אדריכלים
“Custom pivot-hung entryway. Similar styles available at https://pivotdoorcompany.com/Exterior-Doors/” — Pivot Door Company
Amitzi Architects
House O
Ideabooks10,948
Questions6
אמיצי אדריכלים
“small backyard with endless pool” — osacave
Amitzi Architects
House O
Ideabooks510
Questions2
photography: Amit Geron
“Kitchen” — intuprop
Amitzi Architects
Amitzi Architects
Ideabooks46
Questions1
אמיצי אדריכלים photo by Uzi Porat
אמיצי אדריכלים
“wood” — Erica Lefkowits
Amitzi Architects
house L
Ideabooks500
Questions1
אמיצי אדריכלים
“Double work stations” — jenstevens
© 2014 Houzz Inc.
Houzz® The new way to design your home™