13. Portland, Oregon Historical Colonial circa 1900 traditional-dining-room
 

13. Portland, Oregon Historical Colonial circa 1900


Photos by Jeffrey Freeman Photography.
URL
http://interior-design-portland.com

This photo has one question

December 15, 2012
Renee Streett wrote:
Interesting ceiling! It looks like it has some kind of metallic finish on it. What did you do?
Thank you for reporting this comment. Undo
PRO
Pangaea Interior Design, Portland, OR
The ceiling is covered in silver leaf.
    Bookmark   December 15, 2012 at 11:58PM
Sign Up to comment

What Houzzers are commenting on:

egomez0916 added this to 1117 Arizona
May 6, 2014
Black moldings and interesting ceiling
colorblock added this to colorblock's Ideas
August 28, 2012
Dit is helemaal verkeerd De meubel zijn te klein, de schilderijen onnozel, de kleur van de muur past niet, het tapijt is te klein.... Grijsblauw of ossenbloed boven de lambrisering een parelgrijs of licht taupe kleurig tapijt dat bijna de gehele vloer bedekt en een grotere tafel met stoelen die of wel bedekt zijn met een stof die de kleur vd verf boven het hout herhaalt of aanvult complementeert plus hier en eventueel een paar ghost chairs van Starck
© 2015 Houzz Inc. Houzz® The new way to design your home™