0
Your shopping cart is empty.
Arkitec A/S
Arkitec as ønsker en åben og ærlig dialog med vores kunder, hvor vi tager udgangspunkt i den aktuelle situation og kundens behov. For os er det en forudsætning at varetage kundens interesser og rådgive neutralt. Vi arbejder ansvarligt og samvittighedsfuldt med hver eneste opgave og bruger vores professionelle dømmekraft til at finde den løsning, der tjener kunden bedst. For os er det et must, at kunne gennemskue og løse komplekse problemstillinger for kunden. Derfor stræber vi efter altid at have omfattende arkitektonisk og teknisk viden samt indsigt i relevante samfundsforhold. Vi er handlekraftige og har en hurtig og effektiv sagsbehandling. Vi udvikler vores rådgivning og service i takt med kundernes skiftende behov og den generelle markedssituation. Firmaet beskæftiger i dag 12 medarbejdere, som repræsenterer en bred faglig ekspertise, der finder anvendelse i meget varierede byggeopgaver. Derudover er ansat administrativt personale til at varetage disse opgaver.

Need help with an existing Houzz order? Call 1-800-368-4268 (Mon-Sun).