Jan Culek


Areas Served
Česká republika

Business Description
Terasa je jedním z nejdůležitější prostorů pro život mimo uzavřený obytný prostor domu. Při jejím návrhu se scházejí často protichůdné požadavky a potřeby. Realizace je potom více či méně zdařilý kompromis. Naší snahou je, aby kompromisy byly co nejmenší a výsledek nejvíce odpovídal představě těch, kteří na terase budou žít. Ve spojení s produkty Galerie vířivek CalderaSpas a Slunečními plachtami můžeme poskytnout příjemný ucelený prostor k životu na terase.
Location:
Kostelec nad Labem, CZ 
Contact:
Jan Culek 
Type:
 
Address:
T.G.Masaryka 96
Kostelec nad Labem 277 13
Czech Republic 
No recent activity
© 2014 Houzz Inc.
Houzz® The new way to design your home™