SHOP BY DEPARTMENT

INTEGRITETSPOLICY

Välkommen! Houzz är en online-plattform fokuserad på hemrenovering, inredning och design. Houzz sammanför yrkesmän, försäljare av heminredningsprodukter, andra företag, husägare, hyresgäster och designentusiaster. Genom Houzz kan människor få designidéer och råd, hitta produkter och tjänster om hemrenovering, inredning och design. Vi meddelade att Ivy anslöt sig till Houzz-familjen i februari 2018. Ivy förser designers, arkitekter och andra yrkesmän med verktyg för bättre hantering av deras dagliga verksamheter och arbetsflöden med kunder och leverantörer. Ivy är också utformat för att förbättra kunders designupplevelser genom att ge dem möjlighet att granska projektrelaterade dokument från yrkesmän och betala yrkesmän.

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder denna information, hur denna information kan delas och vilka val och rättigheter du har beträffande denna information. Tillgång till och användning av vår plattform regleras i denna integritetspolicy.

Vår plattform består av Houzz, Ivy och andra webbplatser och appar på vilka denna integritetspolicy är upplagd och som är Houzz-märkta eller drivs av Houzz-koncernen samt alla relaterade webbplatser, mobila appar, produkter, tjänster och kommunikationer som erbjuds av Houzz, inklusive våra insticksprogram (s.k. ”plug-in”) och vårt inbäddade innehåll som görs tillgängligt på andra platser.

Benämningarna "vi", "oss" eller "vår" avser (a) Houzz Inc., ett företag registrerat i Delaware, och (b) om du går till vår marknadsplats på Houzz-plattformen och bor i USA, Houzz Shop LL, ett företag registrerat i Delaware, och om du går till vår marknadsplats på Houzz-plattformen och bor utanför USA, Houzz Shop International LLC. "Houzz group" avser bolag närstående till Houzz Inc. Med ”du”, ”dig” eller motsvarande avser vi besökare på, eller användare av, någon del av vår plattform.

Denna integritetspolicy gäller från och med den 1 april 2019. Om du skapade ditt konto på Ivy före den 1 april 2019 och inte har informerats om denna uppdaterade integritetspolicy gäller Ivys tidigare integritetspolicy för dig.

1. Insamling av information

Vi samlar in personuppgifter du lämnar till oss, från externa parter och automatiskt när du använder vår plattform. Vi samlar in information rörande din enhet med hjälp av cookies och liknande teknik. Vi kan även ta emot information om var du befinner dig.

Information du lämnar till oss
Vi samlar in information du lämnar till oss, inklusive konto- och profilinformation, innehåll du skickat in eller lägger upp på vår plattform, din köphistorik, din kommunikation och information du ger oss som en del av undersökningar och tävlingar.

Konto- och profilinformation. När du skapar ett konto på vår plattform samlar vi in personuppgifter du ger oss, såsom ditt namn, e-postadress, intressen, kön, ålder och profilinformation. Om du är en yrkesman kan du också välja att ge oss information relaterad till din verksamhet.

Innehåll du lämnar till oss. Vi samlar in personuppgifter och innehåll du skickar in eller lägger ut på vår plattform, inklusive dina foton, kommentarer, recensioner, sökningar, bildtexter, idéer och diskussioner.

Köp. Om du köper eller säljer produkter eller tjänster på vår plattform, samlar vi in personuppgifter för att kunna behandla dina inköp och försäljningar, såsom ditt telefonnummer, adress och betalningssätt (till exempel kreditkort eller information om bankkonto).

Kommunikation. När du kommunicerar med oss (via epost, telefon, vår plattform eller på annat sätt) och när du använder vår plattform för att kommunicera med andra, lagrar vi en kopia av din kommunikation (inklusive telefoninspelningar, efter att ha givit dig förvarning eller erhållit ditt medgivande i enlighet med gällande lagstiftning). Vissa yrkesmän eller försäljare på vår plattform kan välja att använda vårt samtalsövervakningssystem i syfte att förbättra sin verksamhet, du använder vår plattform när du ringer dessa yrkesmän och försäljare via det telefonnummer som visas på vår plattform. Vi kommer att meddela dig eller erhålla ditt medgivande i enlighet med gällande lagstiftning innan vi spelar in dessa samtal. I annat fall, när du kommunicerar med yrkesmän, försäljare och andra utanför vår plattform, omfattas inte den kommunikationen av denna integritetspolicy.

Undersökningar och tävlingar. Om du deltar i våra undersökningar, tävlingar eller kampanjer kommer vi att samla in den information du lämnar till oss.

Information från andra
Vi samlar in personuppgifter om dig som andra förser oss med, inklusive information från andra plattformar, offentligt tillgänglig information, information från andra användare av vår plattform, information från våra partners och närstående bolag, och information från externa hemsidor.

Andra plattformar. Vi kan erhålla information om dig från tredje mans plattformar som har ditt medgivande att dela denna information med oss. Om du väljer att ansluta till vår plattform via Facebook eller Google eller ladda ner dina kontakter från en extern e-postservice, kommer du att tillfrågas om viss information får delas med oss som identifierats av dessa externa plattformar.

Offentligt tillgänglig information. Andra kan lägga upp innehåll på vår plattform som inkluderar information om dig (till exempel som en del av foton eller berättelser). Om du är en yrkesman eller försäljare kan vi även samla in information om dig från offentligt tillgängliga källor och göra den tillgänglig som en del av vår plattform. Till exempel kan vi få ditt namn och kontaktinformation från branschorgan och försäljningsnätverk i vilka du deltar och visa din koppling till dessa organisationer.

Andra användare. I syfte att höja kvaliteten på vår plattform, kan yrkesmän och försäljare ge oss information om ditt samröre med dem, inklusive om du har kontaktat dem eller svarat dem, om ditt projekt har avslutats och om du har erhållit den produkt du beställt. Om du är en yrkesman eller försäljare kan plattformens användare och besökare ge oss återkoppling och offentliga recensioner om dig.

Våra partners. Vi kan erhålla information om dig från våra partners. Till exempel kan våra betalningshanterare uppdatera din betalningsinformation, annonsörer kan hjälpa oss att skicka information till din adress och tredje man kan hjälpa oss förebygga bedrägerier genom att bekräfta din kontaktinformation.

Houzz-koncernen. I enlighet med våra närstående bolags integritetspolicys och i enlighet med gällande lagstiftning, kan vi erhålla information om dig från dem.

Externa hemsidor. Vissa externa hemsidor har en inbyggd Houzz plug-in, widget eller innehåll, inkluderade genom Houzz-märkta knappar, märken och bildspel, och Houzz-märkta innehållspartnerskap. Du kan även välja att använda våra tillägg till webbläsaren. Dessa plug-ins, widgets, och inbyggda innehåll ger information till oss enligt vår Cookie Policy. Dessutom är vissa yrkesmäns hemsidor utvecklade eller hanterade av Houzz. Houzz samlar personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy från dessa hemsidor, inklusive dina meddelanden till yrkesmän som skickas genom dessa hemsidor. Dessa yrkesmän samlar användarinformation och dina meddelanden på så sätt som vidare beskrivs i deras integritetspolicys.

Automatiskt insamlad information
Vi samlar in information om din användning av vår plattform, inklusive din sökhistorik, sidor du besöker, datum och tid för ditt besök och, om du använder våra tillägg till webbläsaren, innehåll du interagerar med på externa hemsidor. Vi samlar även in information som din enhet ger oss i samband med din användning av vår plattform, såsom typen av sökmotor, typen av enhet, webbläsarens språk, IP-adress, mobilleverantör, unik enhetsidentifiering, plats och begärda och använda URL.

Cookies och liknande teknik
Vi använder cookies i samband med att du använder vår plattform för att samla in information rörande vad du ser och interagerar med på vår plattform och annan tillgång och användning av vår plattform. Se vår Cookie Policy för mer information om hur vi använder cookies och hur du kan välja bort cookies, men vänligen notera att vi inte ändrar vårt system inom plattformen som respons på en begäran på webbläsaren att inte bli spårad.

Platsinformation
Vi kommer att se din enhets platsinformation om du tillåter detta genom din webbläsare eller mobila enhet. Vi kan komma att hitta din ungefärliga plats via din IP-adress. Du kan även välja att ge oss din platsinformation genom att ange denna på vår plattform, inklusive i dina Houzz-inställningar, Ivy-inställningar eller när du anger en leveransadress eller faktureringsadress.

2. Användning av information

Vi använder informationen vi samlar in för att tillhandahålla, stödja och anpassa vår plattform och för att kommunicera med dig om vår plattform (på och utanför vår plattform). Vi gör detta på följande sätt:

  • genom att tillhandahålla och förbättra vår plattforms funktionalitet, inklusive att visa innehåll du lagt upp offentligt; att genomföra dina köp via vår plattform; att behandla, lagra och förmedla din kommunikation; att ge kundservice och support; att svara på dina frågor eller önskemål; göra back-ups på våra system; och förbättra säkerheten på vår plattform;
  • att utvärdera användningen av vår plattform för vårt affärssyfte, och förbättra och utveckla våra produkter och tjänster, inklusive nya produkter och tjänster och vår plattforms funktionalitet;
  • att anpassa din upplevelse, såsom att skräddarsy innehåll och information som erbjuds dig, och vår supportservice;
  • att visa relevant reklam (på vår plattform och externa hemsidor) och att utvärdera reklamens framgång;
  • att ge återkoppling till yrkesmän och försäljare på vår plattform;
  • att kommunicera med dig såsom anges i våra avtal med dig (till exempel Houzz Användarvillkor) och denna integritetspolicy;
  • att förhindra bedrägeri och bibehålla en kvalitetsupplevelse för vårt affärssyfte eller av juridiska skäl, inklusive att filtrera skräppost och kommunikation som strider mot våra avtal med dig (till exempel Houzz Användarvillkor);
  • att upprätthålla villkoren i våra avtal med dig (till exempel Houzz Användarvillkor) och gällande lagstiftning; att fullgöra våra juridiska skyldigheter; att väcka talan eller gå i svaromål i ett käromål, skiljeförfarande eller liknande juridisk process; att svara på juridisk anmodan från offentliga myndigheter (inklusive på grund av nationell säkerhet och brottsbekämpning);
  • att genomföra undersökningar och analys för våra affärssyften; och
  • om du väljer att delta, genomföra utfrågningar, tävlingar och kampanjer.

Om du ger oss information om dina kontakter (till exempel när du ansluter till vår plattform via Facebook) kan vi, för att möjliggöra en smidigare upplevelse, komma att informera dina kontakter som har konton på vår plattform att du också har anslutit till vår plattform och följa dem för din räkning så att du kan se deras offentliga aktiviteter på vår plattform.

Vi kan använda din kommunikation i allmänhet i kvalitets- och träningssyfte, och för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan använda din kommunikation för att förstå och hantera kvaliteten på mottagna förfrågningar och svaren som skickats av yrkesmän och försäljare på vår plattform och ge dem återkoppling. Vi kan tillämpa automatiserade behandlingssystem för att granska din kommunikation och förbättra din användarupplevelse. Läs mer.

Vi kan använda din inloggningsinformation, cookie-information, enhetsinformation, och IP-adresser för att identifiera dig och registrera din användning av enheter och vår plattform. Vi kan komma att använda dina adresser för att skräddarsy din upplevelse av vår plattform.

För din bekvämlighet kommer vi att lagra information om den betalningsmetod du använder i samband med plattformen. Du kan ta bort eller ändra din betalningsmetod på Houzz via dina inställningar. Om du vill ändra din betalningsmetod på Ivy och använder ett kreditkort ska du gå till dina Ivy-inställningar. För din säkerhets skull kan det dock bli nödvändigt för dig att kontakta oss på support@ivy.co om du gör betalningar på Ivy via bankgiro.

Om du gör inköp på Houzz som besökare och sedan skapar ett konto kommer vi att göra information tillgänglig för dig om alla tidigare inköp som gjorts via ditt kontos epost-adress.
Om du är kund hos Ivy använder vi din information för att visa dig alla dina betalningar, såväl som fakturor, offerter, arvoden och liknande dokument baserat på projekt.
All användning av din information som strider mot denna användning kommer att meddelas dig i förväg så att du kan välja bort sådan användning om du vill.

3. Delning av din information

Vi hyr inte ut eller säljer din personliga kontaktinformation (såsom den epost-adress som du angivit vid din kontoregistrering) till tredje man för dennes marknadsföring. Vi delar information på följande sätt:

Besökare och användare av plattformen
På Houzz kan andra hitta, kontakta, se och följa din profil och offentliga aktivitet på Houzz (till exempel, om du "gillar" innehållet på vår plattform) inklusive genom ditt användarnamn. Du kan skräddarsy din Houzz-profil och bestämma om användare ska kunna följa dig, i dina Houzz-inställningar. Såvida du inte ställer in dem som privata i dina Houzz-inställningar och andra verktyg kommer ditt Houzz-innehåll (till exempel Ideabook, foton, kommentarer till andras bilder, projekt, diskussioner och profiler på sociala medier), följare och andra att kunna ses och vara öppna för kommentarer av andra. Läs mer om hur du gör dessa privata. Om du är en yrkesman eller försäljare på Houzz kan vi även visa samlad information om dina aktiviteter för att hjälpa besökare och användare att utvärdera dig, inklusive din svarsfrekvens och ditt senaste besök på Houzz. Vi kan inte kontrollera hur plattformens besökare och användare använder informationen eller innehållet du valt att offentliggöra.

Yrkesmän, försäljare och andra företag
Om du ber oss hitta yrkesmän åt dig, kommer din projektinformation (inklusive din kontaktinformation) att göras tillgänglig för ett begränsat antal yrkesmän som vi tror kommer att vara lämpliga för projektet. Yrkesmän och försäljare som deltar på Houzz-plattformen kan se dina offentliga aktiviteter på vår plattform och få den återkoppling du ger oss om ditt samarbete med dem. Till exempel, om du har bett oss hitta yrkesmän åt dig och ger oss återkoppling om hur intresserad av dem du är, kan vi komma att vidarebefordra denna återkoppling till dem. Dessutom kan en yrkesman eller försäljare se dina offentliga aktiviteter på vår plattform som rör deras innehåll (till exempel att du har lagt till ett av deras foton till din synliga Ideabook vid ett visst datum, identifierat genom användarnamn för din profil och foton eller offentliga identifieringar du givit din profil). Företaget kan inte se din icke-publika kontoinformation (till exempel epost-adress) eller se privata aktiviteter (till exempel om din Ideabook är privat). Vi frågar yrkesmän, försäljare och marknadsföringsföretag på vår plattform att begränsa användningen av din information till de syften varför informationen gavs. Dock ska deras användning av informationen regleras av deras egna integritetspolicys.

Tjänsteleverantörer och plattformpartners
Vi kan komma att dela din information med andra om det är nödvändigt för vårt affärssyfte såsom beskrivs i denna integritetspolicy, och vi ber dem att begränsa sin användning av den informationen. Du kan hitta mer information om våra tjänsteleverantörer och plattformpartners här. Dessutom, om du särskilt samtycker till att dela din information med en extern partner, till exempel, som en del i en tävling eller kampanj vi sponsrar med sådan extern aktör, kommer vi att dela din kontaktinformation med denna aktör.

Annonsörer och annonsnätverk
Vi använder annonsnätverk och liknande företag för att placera annonser på externa hemsidor och för att hjälpa oss att utvärdera hur effektiv vår annonsering är. Vi kan komma att samarbeta med annonspartners för att visa annonser på vår plattform, Vi kan använda annonspartners för att kommunicera med dig på de adresser de har för dig. Dessa typer av företag använder cookies och liknande teknik. Vi kan komma att förse annonsnätverk, annonspartners och företag som annonserar på vår plattform med samlad information, men annat än i form av taggad information eller enhetsidentifiering kommer vi inte att ge ut ditt namn, kontaktinformation eller personlig information. För mer information, se vår Cookie Policy.
Företag som annonserar på vår plattform kan också använda cookies och liknande teknik för att spåra dina aktiviteter på vår plattform. Några av dessa företag deltar i Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance. Vänligen besök dessa organisationers sidor för att se hur du kan välja bort att ta emot nätbaserade anpassade annonser från deltagande företag. Du kan komma åt alla tillgängliga inställningar ditt mobiloperatörsystem erbjuder för att begränsa annonsspårning, eller installera AppChoices-appen för att lära dig mer om hur du kan välja bort att ta emot anpassade annonser i mobilappar.

Närstående bolag och företagsöverlåtelser
Vi kan komma att dela din information med (a) joint ventures eller andra företag i Houzz-koncernen, eller (b) en potentiell eller faktisk köpare, efterträdare eller rättsinnehavare som en del av en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, av tillgångar eller aktier (inklusive konkurs eller liknande förfarande). I dessa fall kommer detta att täckas av denna integritetspolicy.

Undersökningar
Vi kan komma att undersöka och visa information från eller om dig, enligt gällande lagstiftning, om vi anser att en sådan undersökning eller visning är (a) rimligen nödvändig för att efterleva rättprocess och instruktioner från brottsbekämpande myndigheter, såsom husrannsakan, åläggande, föreskrift, rättsligt förfarande eller annat rättslig beslut som ålagts oss; (b) till hjälp för att förhindra, utreda eller identifiera möjliga överträdelser i samband med vår plattform; (c) till hjälp för att skydda våra eller våra besökares, användares, närstående bolags eller allmänhetens rättigheter, rykte eller egendom; eller (d) att säkerställa att våra avtal med dig efterlevs (till exempel Houzz-Användarvillkoren).

4. Tredje mans plug-ins, widgets och externa länkar

Vår plattform kan inkludera externa sociala media och andra externa plug-ins och widgets. När dessa visas på vår plattform drivs de eller hanteras av externa parter och lyder under deras egna integritetspolicys istället för denna integritetspolicy. Vår plattform innehåller också länkar till externa hemsidor som inte kontrolleras eller drivs av oss. Var medveten om att vi inte ansvarar för sådana hemsidors integritetspolicys.

5. Kommunikation

En viktig del av våra tjänster som du ansluter dig till när du skapar ett konto på vår plattform är att ta emot kommunikation från Houzz-koncernen genom epost och vår plattform. Om du använder vår mobilapp eller ger oss ditt mobilnummer, kan denna kommunikation även inkludera textmeddelanden och pushnotiser. Vi kommunicerar med dig om ditt konto, integritetsskydd och hantering av ditt innehåll (till exempel om andra "gillar" din Ideabook, svarar på dina kommentarer eller om du vunnit en utmärkelse på vår plattform). Vi ber även om din återkoppling om din erfarenhet i samband med vår plattform eller om din husrenovering eller dina designplaner. I enlighet med gällande rätt, kommunicerar vi tips, erbjudande och liknande tjänster till dig från Houzz-koncernen och kan föreslå yrkesmän, försäljare och andra företag på vår plattform i dessa kommunikationer. Du har möjlighet att när som helst ändra dina kommunikationsönskemål i dina Houzz-inställningar om du har ett Houzz-konto och dina Ivy-inställningar om du har ett Ivy-konto och du kan också välja bort liknande typer av marknadsföringsepost från oss direkt genom e-postmeddelandet. Dina kommunikationsinställningar på Ivy och Houzz är oberoende av varandra och kommer i allmänhet inte att påverka eller ändra den kommunikation du får via resten av plattformen. Var medveten om att du inte kan välja bort konto- och integritetsrelaterade meddelanden från oss.
Vår plattform låter också dig och andra skicka meddelanden på vår plattform, dela innehåll med andra utanför vår plattform, och om du gör din kontaktinformation tillgänglig, låta andra kontakta dig utanför vår plattform.

6. Nedstängning av konto och lagring av data

Om du inte är en yrkesman eller försäljare på Houzz kan du avaktivera ditt Houzz-konto när som helst via dina Houzz-inställningar. För att avaktivera ditt konto som yrkesman eller försäljare på Houzz, kontakta oss såsom beskrivs i Kontakta oss-avsnittet i denna integritetspolicy. Om du vill avaktivera ditt konto på Ivy-plattformen ska du följa anvisningarna häreller kontakta oss på så sätt som beskrivs i avsnittet Kontakta oss i denna integritetspolicy. När du avaktiverar ditt konto kommer du att upphöra att ge pågående eller framtida data till oss. Din Houzz-profil kommer inte längre att vara synlig men i enlighet med gällande lagstiftning och Houzz Användarvillkor, kan dina foton, recensioner och annat innehåll fortfarande vara tillgängligt och synligt. För att begära permanent borttagning av ditt konto, vänligen kontakta oss såsom beskrivs i Kontakta oss-avsnittet.
Vi kommer bara att spara din personliga information så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna behandla din personliga information, såvida inte lagen tillåter eller kräver att vi sparar den under en längre period. Till exempel kan vi behöva spara dina personliga uppgifter för att kvalitetssäkra vår plattform eller för att avvärja framtida juridiska anspråk. Vi kommer även att spara avidentifierad information efter att ditt konto har tagits bort. Information som du har delat med andra kommer att fortsätta vara synlig efter att ditt konto har avaktiverats eller tagit bort och efter att informationen har tagits bort från din egen profil eller ditt konto. Vi kontrollerar inte information eller innehåll som andra har kopierat från vår plattform. Notera att kopior på information som du har uppdaterat, ändrat eller raderat kan finnas kvar i vårt system under en period, och vi kan komma att behålla kopior av denna information som en del av våra affärshandlingar.

7. Barn

Vår plattform är avsedd för allmänheten och riktar sig inte mot barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in information från barn under 13 år. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att radera den informationen. Om du blir medveten om att ett barn har försett oss med personlig information, vänligen kontakta oss såsom föreskrivs i Kontakta oss.

8. Datasäkerhet

Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information från förluster, missbruk, otillåten åtkomst, visning, ändring och förstöring, med hänsyn tagen till riskerna inblandade i behandlingen av informationen och informationens natur.

9. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den mest aktuella versionen av vår integritetspolicy reglerar hur vi behandlar din information. Om vi gör större ändringar av integritetspolicyn kommer vi att meddela dig via epost eller genom att lägga ut ett meddelande på vår plattform. Genom att fortsätta att besöka eller använda vår plattform efter att dessa ändringar trätt i kraft kommer den uppdaterade integritetspolicyn omfatta dig.

10. Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy,
om du är en Ivy-användare kan du kontakta oss via e-post på support@ivy.co,
om du är en Houzz-användare och är bosatt inom EES kan du kontakta oss via e-post på EUprivacy@houzz.com,
i övriga fall om du är en Houzz-användare, kan du kontakta oss via e-post på privacy@houzz.com.

Du kan också skriva brev till oss på vår adress: 285 Hamilton Avenue, Palo Alto, California 94301, USA.

11. Internationell överföring av personuppgifter

Houzz-koncernen är en global organisation, med huvudkontor i USA, med tjänsteleverantörer, närstående bolag och verksamheter i flera länder. För att kunna erbjuda dig de tjänster du ansluter dig till genom att skapa ett konto eller besöka vår plattform, kommer dina personuppgifter att överföras till och behandlas i USA (eller något annat land där vi, våra närstående bolag, representanter och tjänsteleverantörer är verksamma). Dataskyddslagar varierar mellan olika länder, och USA och dessa andra stater kanske inte erbjuder samma nivå av skydd för den personliga integriteten som det land där du bor. Om du är från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") och vi överför dina personuppgifter till länder utanför EES kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att din information åtnjuter samma skyddsnivå som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du är lokaliserad i EES eller i Schweiz följer vi alla rättsliga krav för överföring av personuppgifter till länder utanför EES eller Schweiz. Läs mer om vårt deltagande i Privacy Shield-ramverken.

12. Rättslig grund för att behandla personuppgifter (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Om du tillhör EES-området är den rättsliga grunden för hur vi samlar in och använder personuppgifterna som beskrivs i denna integritetspolicy, beroende av personuppgifterna ifråga och i vilket specifikt sammanhang vi samlar in den. Vi samlar in och använder din information för en mängd olika affärssyften som ligger i vårt legitima intresse, för att ingå eller genomföra ett avtal med dig, med ditt samtycke, eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Om du vill veta mer om vilka specifika rättsliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i ett visst syfte (inklusive alla legitima intressen vi har av att behandla denna information), vänligen kontakta oss enligt Kontakta oss. Till exempel, vi förlitar oss på våra legitima intressen för direkta marknadsföringssyften och för att upptäcka och förhindra bedrägeri, förutsatt att dessa intressen inte åsidosätts av dataskyddsintressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

13. Dina rättigheter avseende dina personuppgifter (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

I vissa regioner, såsom EES, kan du ha vissa rättigheter rörande dina personuppgifter, inklusive rätten att komma åt, uppdatera, eller begära radering av dina personuppgifter. Houzz vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen vi samlar in är pålitlig för avsedd användning, korrekt, fullständig och aktuell. Du kan även hantera din profil, dina Houzz-inställningar och dina Ivy-inställningar på vår plattform. Dock, om du inte är en användare av vår plattform och du vill kontakta oss direkt om tillgång, ändring, uppdatering eller radering av dina personuppgifter, eller ändring av dina uppgifter eller marknadsföringspreferenser, kan du göra det när som helst genom att kontakta oss enligt Kontakta oss. Vi kommer att överväga din begäran i enlighet med gällande lagstiftning.

Du kan protestera mot att vi behandlar din personliga information, be oss begränsa behandlingen av din personliga information, eller begära överföring av din personliga information. Återigen, du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss enligt Kontakta oss. Du kan även avaktivera din Houzz-profil och erhålla en kopia av din information via dina Houzz-inställningar. Du kan dessutom välja att avaktivera ditt konto på Ivy genom att följa anvisningarna här.

Du kan klaga hos en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information i relation till EU:s datalagstiftning (GDPR). För mer information, och för att skicka in ett klagomål gällande GDPR, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i EES och Schweiz finns tillgängliga här.

På samma sätt, om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallelse av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten i den behandling vi genomfört fram till din återkallelse, inte heller påverkar det hur dina personuppgifter behandlas på andra lagliga grunder än samtycke.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som önskar utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi kan be dig verifiera din identitet för att hjälpa oss att besvara din begäran effektivt.

Uppdaterad den 1 april 2019