SHOP BY DEPARTMENT
SALE
Blick Design's profile photo
Back to Navigation

About Us

Blick Design offers complete solutions in terms of color, shape, design and function. Blick Design designs and project manages extensive renovations , large and small stands, concept development, coloring, counselor and speaker at inspiration- and trend lectures. Blick Design work on multiple networks with craftsmen, artists , furniture suppliers and others and can therefore offer everything from site-built products for the purchase of furniture and furnishings. Blick Design erbjuder helhetslösningar vad gäller färg, form, design och funktion. Blick Design designar och projektleder omfattande ombyggnader, stora och små montrar, konceptutveckling, färgsättning, arbetar med rådgivning och håller inspirations- och trendföreläsningar. Blick Design jobbar i flera nätverk med hantverkare, konstnärer, möbelleverantörer mfl. och kan därför erbjuda allt från platsbyggda produkter till inköp av möbler och inredningsdetaljer.

Services Provided

Inredningsdesign

Areas Served

Stockholm

Back to Navigation
Back to Navigation

Credentials

Back to Navigation

Reviews

You could be the first review for blickdesign
Select your rating
Back to Navigation

1 Ideabook

Contact Blick Design
Blick Design
12943
Stockholm
Sweden