HOUZZ' BRUGERVILKÅR

Velkommen til Houzz! Houzz er en online-platform for boligrenovering og -indretning. Houzz er et tværfagligt forum for en lang række boligeksperter og fagfolk inden for boligbyggeri og boligforbedring, boligejere, forhandlere af boligprodukter og boligindretningsentusiaster. Gennem Houzz kan du få råd og ideer til indretning, produkter og tjenesteydelser inden for boligrenovering og boligforbedring.

Disse brugervilkår ("Vilkårene" eller "Aftalen") udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Houzz Inc. Aftalen er gældende for din brug af www.houzz.com og alle dermed forbundne websteder, mobilapps, produkter og tjenesteydelser, der udbydes af Houzz, herunder vores plug-ins og indlejret indhold på andre websteder (samlet benævnt "Houzz-platformen").

Vi referer til e-handels siden på Houzz-platformen som "Houzz-shoppen". Hvis du besøger eller foretager et køb eller salg via Houzz-shoppen, www.houzz.com eller via vores app, vil denne aftale også være gældende mellem dig og Houzz Shop LLC. Hvis du besøger eller foretager et køb eller salg via Houzz-shoppen på www.houzz.co.uk eller den tilsvarende app, vil denne aftale også være gældende mellem dig og Houzz Shop International LLC. Houzz Inc., Houzz Shop LLC og Houzz Shop International LLC er samlet benævnt "Houzz", "vi" eller "os" i denne aftale.

Disse vilkår giver dig vigtige oplysninger, herunder om din accept af at tildele os rettigheder til Dit Indhold, vores ansvarsbegrænsning over for dig, dit samtykke til at løse eventuelle tvister ved individuel voldgift og at give afkald på retten til at deltage i kollektive søgsmål (se pkt. 8 nedenfor) og, hvis du har oplyst dit telefonnummer, dit samtykke til at modtage telefonopkald og sms-beskeder fra os i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved at acceptere disse vilkår erklærer du dig indforstået med at løse enhver tvist ved bindende individuel voldgift, hvilket betyder, at du giver afkald på retten til at få afgjort en tvist af en dommer eller et nævningeting og retten til at deltage i kollektive søgsmål, kollektiv voldgift eller andre former for fælles søgsmål.

Vi anbefaler, at du læser denne Aftale grundigt igennem. Brug af Houzz-platformen, herunder browsing på www.houzz.dk, er reguleret af denne Aftale. Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår, bør du stoppe med at bruge Houzz-platformen.

1. Brug af Houzz-platformen.

 • Egnethed. For at bruge Houzz-platformen skal du som minimum være myndig ifølge reglerne i det land, hvor du bor. Houzz-platformen må under ingen omstændigheder benyttes af personer under 13 år.
 • Registrering. For at få adgang til visse funktioner på Houzz-platformen skal du registreres og oprette en profil på vores platform. Når du registrerer dig hos Houzz, indvilliger du i at afgive korrekte oplysninger og løbende ajourføre dem. De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med registrering, behandles i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Du kan også oprette en konto gennem din Facebook eller Google-konto.
 • Privatlivspolitik. Vores praksis vedrørende behandling af personoplysninger fremgår af vores Privatlivspolitik. Ved at bruge Houzz-platformen accepterer du vilkårene i vores Privatlivspolitik, uanset om du er registreret som bruger eller ej.
 • Erhvervsprofil. Hvis du tilbyder produkter eller tjenesteydelser inden for boligområdet, kan du oprette en erhvervsprofil. I så fald giver du os ret til at vise din erhvervsprofil i vores oversigt over tjenesteudbydere, og andre brugere på Houzz-platformen vil kunne kontakte dig gennem din erhvervsprofil. Erhvervsprofiler er underlagt bestemmelserne i vores Politik for erhvervsprofiler.
 • Politik for acceptabel brug. Når du bruger Houzz-platformen, accepterer du at følge de almindelige regler for god opførsel og overholde lovgivningen som nærmere beskrevet i vores Politik for acceptabel brug.
 • Politik for forbudte produkter. Hvis du er en fagperson, leverandør eller sælger, som har tilladelse til at tilbyde produkter gennem Houzz Shop, accepterer du at overholde vores Politik for forbudte produkter.
 • Ophør. Du kan til enhver tid lukke din konto under kontoindstillinger. Vi må til enhver tid uanset årsag afbryde din brug af webstedet eller tjenesten permanent eller midlertidigt og uden varsel eller ansvar over for dig. Vi må til enhver tid lukke din konto uanset årsag, f.eks. hvis du ikke overholder Houzz' politik (herunder Politik for acceptabel brug og Politik for forbudte produkter). De bestemmelser, der er anført i pkt. 10 (m), vil fortsat være gældende efter ophør af din brug af tjenesten.
 • Feedback. Vi tager gerne imod feedback og forslag til, hvordan vi kan forbedre Houzz-platformen. Du er velkommen til at sende din feedback til https://help.houzz.com/s/?language=da. Ved at indsende feedback til os gennem dette link eller på anden vis giver du samtykke til, at vi efter eget skøn må anvende, videregive eller på anden vis bruge din feedback helt eller delvist, ubegrænset og uden godtgørelse til dig.

2. Dit Indhold.

 • Definition af Dit Indhold. Houzz-platformen giver dig mulighed for at lægge materiale op, herunder bl.a. fotos, profilbilleder, beskeder og kommentarer. Du kan også skrive anmeldelser af tredjepartstjenesteudbydere og tredjeparters produkter eller tjenesteydelser ("Anmeldelser"). Alt materiale, du lægger op på Houzz-platformen, benævnes samlet "Dit Indhold." Du anerkender og accepterer, at Dit Indhold som led i din brug af Houzz-platformen må ses af offentligheden og ikke behandles som privat eller fortroligt.
 • Licens og tilladelse til brug af Dit Indhold. Du tildeler hermed os og vores tilknyttede virksomheder, licenstagere og underlicenstagere, uden godtgørelse til dig eller andre, en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, uigenkaldelig, royaltyfri, fuldt betalt global licens (herunder med ret til at give underlicens gennem flere led) til at anvende, gengive, behandle, tilpasse, opføre, fremvise, ændre, udarbejde afledte værker af, udgive, transmittere og distribuere Dit Indhold helt eller delvist over hele verden i ethvert format og medie og ved enhver distributionsmetode (eksisterende eller fremtidig), så længe der består en ophavsret eller andre rettigheder til Dit Indhold. Denne tilladelse er tidsubegrænset og kan ikke tilbagekaldes uanset årsag, i den udstrækning loven tillader det. I det omfang det er tilladt ifølge gældende lovgivning, giver du afkald på og frigiver eventuelle ideelle rettigheder til Dit Indhold og forpligter dig til ikke at gøre sådanne rettigheder gældende. Hvis du identificerer dig selv ved navn eller deler et foto eller en lyd- eller videooptagelse af dig, giver du os og vores tilknyttede virksomheder, licenstagere og underlicenstagere yderligere tilladelse, uden godtgørelse til dig eller andre, til at gengive, udskrive, publicere og udbrede i ethvert format eller medie (eksisterende eller fremtidigt) dit navn, din stemme og dit billede i hele verden. Denne tilladelse er i givet fald tidsubegrænset og kan ikke tilbagekaldes uanset årsag, medmindre lovgivningen kræver det. Du accepterer endvidere, at vi må bruge Dit Indhold på enhver måde, som vi finder passende eller nødvendig.
 • Ejendomsret. Vi anerkender og accepterer, at henholdsvis du og dine licensgivere beholder ophavsretten til Dit Indhold med forbehold af de ikke-eksklusive rettigheder, som er tildelt os ifølge ovenstående afsnit, og at der ikke overføres nogen form for ophavsret til os i henhold til denne aftale. Derudover gælder følgende, hvad angår Dit Indhold i form af fotos og under hensyntagen til produkterne og brugeroplevelsen på Houzz-platformen: (a) Vi vil gøre, hvad der er forretningsmæssigt rimeligt for, at de fotos, du lægger op, fortsat kan henføres til dig, og (b) vi giver ikke licens eller underlicens til individuelt fotoindhold eller fotosamlinger til tredjeparter undtagen i hvert enkelt tilfælde til Houzz' Forretningsmæssige Formål. Ved "Houzz' Forretningsmæssige Formål" forstås al brug i forbindelse med et websted, en applikation, publikation eller tjenesteydelse under Houzz' brand eller et fælles brand eller enhver anden brug, som reklamerer for, markedsfører eller promoverer Houzz-platformen, tjenesteydelser eller information på platformen, Houzz eller dets tilknyttede virksomheder. Houzz' Forretningsmæssige Formål omfatter specifikt brug af Dit Indhold på Houzz-platformen i forbindelse med elementer eller funktioner, som Houzz tilbyder vores brugere, så de kan se og interagere med Dit Indhold (f.eks. Sketch, View in My Room og indlejringsværktøjet).
 • Dit Ansvar for Dit Indhold. Ved at lægge Dit Indhold op på Houzz-platformen erklærer og garanterer du over for os, at du har ejendomsretten til eller har indhentet alle nødvendige licenser eller tilladelser fra de relevante parter til at bruge Dit Indhold på denne måde, herunder at tildele os rettigheder til at bruge Dit Indhold i henhold til denne aftale. Du er den, der bedst kan vurdere, hvorvidt Dit Indhold krænker tredjeparters immaterielle rettigheder eller personlige rettigheder. Du påtager dig det fulde ansvar for at undgå krænkelse af andres immaterielle rettigheder eller personlige rettigheder i forbindelse med Dit Indhold. Du er ansvarlig for at sikre, at Dit Indhold ikke er i strid med Houzz' Politik for acceptabel brug, Politik for forbudte produkter, Politik for copyright og varemærker samt gældende love og regler. Du er indforstået med at betale alle royalties, afgifter og andre skyldige beløb som følge af Dit Indhold.
 • Begrænsninger. Vi forbeholder os ret til at redigere, forkorte eller fjerne Dit Indhold helt eller delvist af enhver årsag (herunder bl.a. indberetning af en overtrædelse af vores Politik for acceptabel brug, Politik for forbudte produkter eller Politik for copyright og varemærker). Vi forbeholder os ret til at redigere, nægte at opslå eller fjerne Dit Indhold uden begrundelse og varsel. Vi garanterer ikke, at alt Dit Indhold bliver udgivet. Hvis du ønsker at udgive en Anmeldelse, skal dette ske i overensstemmelse med kravene i vores Review Policy.

3. Vores Indhold og Materiale.

 • Definition af Vores Indhold og Materiale. Alle immaterielle rettigheder til eller forbundet med Houzz-platformen (herunder specifikt bl.a. vores software, Houzz' varemærker, logo, knapper, badges og widgets, men ikke Dit Indhold) tilhører Houzz Inc., dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder eller Houzz' licensgivere ("Vores Indhold og Materiale").
 • Vores Licens til Dig. Med forbehold af disse brugervilkår, herunder nedenstående begrænsninger, tildeles du en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge og tilgå Vores Indhold og Materiale i forbindelse med din brug af Houzz-platformen. Medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet (f.eks. at du er egnet til at oprette en erhvervsprofil eller indgå en aftale med os som forhandler, sælger eller annoncør, en aftale om Site Designer eller andet), er din brug af Houzz-platformen begrænset til personlig, ikke-erhvervsmæssig brug. Vi kan til enhver tid ophæve licensen uden begrundelse. Bortset fra ovenstående rettigheder og licens forbeholder vi os alle andre rettigheder og tildeler ingen andre rettigheder eller licenser, hverken underforståede eller i øvrigt.
 • Ingen Godkendelse eller Kontrol. Det bemærkes, at Houzz-platformen giver adgang til tredjeparters indhold, produkter og tjenesteydelser og muliggør interaktion med tredjeparter, som vi ikke har kontrol over. Vi er ikke ansvarlige for og hverken godkender eller kontrollerer tredjeparters indhold, tilbud eller adfærd (herunder bl.a. tredjeparters produkter eller tjenesteydelser eller beskrivelser af tredjeparters produkter eller tjenesteydelser). Houzz foretager eksempelvis ikke et baggrundtjek eller en lignende undersøgelse af de fagfolk, der er opført på Houzz-platformen. Deres deltagelse eller tilgængelighed på Houzz-platformen betyder ikke, at vi har godkendt eller kontrolleret dem. Vi garanterer ikke og indestår ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af indhold, der lægges op på Houzz-platformen.
 • Begrænsninger. Bortset fra hvad der udtrykkeligt er anført i disse Vilkår, må du ikke bruge, ændre, gengive, distribuere, sælge, viderelicensere, foretage reverse engineering af, dekompilere eller på anden vis udnytte Vores Indhold og Materiale uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Din tilladelse fra Houzz til at bruge Houzz-platformen udelukker udtrykkeligt erhvervsmæssig brug af informationer vedrørende produktbeskrivelser eller oversigter over fagfolk til fordel for en anden forhandler. Du er udtrykkeligt pålagt forbud mod al brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- eller dataudtræksværktøjer i forbindelse med din brug af Houzz-platformen. Du må se og udskrive et rimeligt antal kopier af websider fra Houzz-platformen til eget brug, forudsat at du bibeholder alle meddelelser om ejerskab fra det oprindelige materiale, herunder at materialet kommer fra Houzz.
 • Ejendomsret. Du anerkender og accepterer, at Houzz-platformen og Houzz' varemærker forbliver Houzz' ejendom. Indhold, oplysninger og tjenesteydelser, der gøres tilgængelige på Houzz-platformen, er beskyttet af amerikansk og international lovgivning, herunder copyright og varemærker, og du anerkender, at disse rettigheder er gældende og retskraftige. Du bekræfter, at du ikke erhverver nogen ejendomsrettigheder ved at bruge Houzz-platformen.
 • Houzz' knapper, links og widgets. Du har tilladelse til at bruge Houzz' knapper, links og widgets, herunder dem, der er tilgængelige på http://www.houzz.dk/buttonsAndBadges i overensstemmelse med disse Brugervilkår (herunder vores ansvarsfraskrivelse og -begrænsning), og er derudover indforstået med: (a) at du udelukkende bruger disse knapper, links og widgets i forbindelse med Houzz-platformen, (b) at du ikke må ændre disse knapper, links, widgets eller tilknyttet kode på nogen måde, (c) at du ikke må bruge disse knapper, links, widgets på en måde, der antyder, at Houzz støtter, sponsorerer eller anbefaler det websted, hvorpå disse knapper, links og widgets bliver brugt, og (d) at brugen af disse knapper, links og widgets, og det websted, hvorpå disse knapper, links og widgets bliver brugt, ikke må overtræde Houzz' Politik for acceptabel brug eller Politik for forbudte produkter.

4. Andre tilbud på Houzz-platformen.

 • Køb af Varer gennem Houzz Shop. Houzz Shop LLC og tredjeparter tilbyder boligprodukter, møbler og andre produkter på Houzz-platformen. Hvis du køber produkter på Houzz-platformen, er dit køb omfattet af salgsbetingelserne for Houzz Shop, Houzz Shop Terms of Sale. At produkter, der sælges af tredjeparter, er tilgængelige på Houzz-platformen, betyder ikke, at vi har godkendt eller kontrolleret produkterne eller produktbeskrivelserne.
 • Bytte af Planter og Frø. Du kan blive tilbudt muligheden for at bytte planter og frø med andre brugere i bytteforummerne. Frø- og plantebytte er underlagt statslige love. Ved at deltage i disse forummer accepterer du, at du vil sætte dig ind i og overholde alle gældende lokale og nationale love i dit land. Derudover accepterer du at overholde Houzz' politik om følgende: 1) Du må ikke tage betaling for frø- eller plantebytte, men det er tilladt at kræve forudbetalt porto, og 2) du må ikke bruge dette forum til at opnå bytte af planter eller frø med nogen fra et andet land. Houzz fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar med hensyn til planter eller frø, der tilbydes via bytteforummer.
 • Site Designer. På Houzz-platformen har du mulighed for at bruge Site Designer i overensstemmelse med Site Designer Terms of Use.
 • Indlejringsværktøj. Hvis du bruger indlejringsværktøjet, så du kan danne et link til indhold på Houzz-platformen, er du indforstået med, at vi ikke kan garantere, at indhold, der stammer fra tredjeparter, ikke er krænkende eller ikke vil medføre krav med påstand om krænkelse. Vi kan til enhver tid fjerne sådant indhold fra tredjeparter i overensstemmelse med vores politikker, hvis vi modtager en meddelelse om krænkelse.
 • Tredjeparters Tjenesteydelser. Du kan på Houzz-platformen få mulighed for at købe tredjeparters tjenesteydelser (samlet benævnt "Tredjeparters Tjenesteydelser"), herunder ydelser, der tilbydes af fagfolk registreret med erhvervsprofiler på Houzz-platformen. At Tredjeparters Tjenesteydelser er tilgængelige på Houzz-platformen betyder ikke, at vi har godkendt dem.
 • Tredjeparters Websteder. Houzz-platformen kan indeholde links til andre websteder ("Tredjeparters Websteder"), som kan være relevante for dig. Vi har ikke kontrol over disse websteder eller indhold, der findes på Tredjeparters Websteder. Din brug af Tredjeparters Websteder er underlagt de privatlivspolitikker og brugervilkår, der fremgår af de pågældende websteder, og vi fraskriver os ethvert ansvar for brugen heraf. At disse links er tilgængelige er ikke et udtryk for godkendelse eller støtte fra vores side.

5. Indberetning af krænkelse af dine immaterielle rettigheder og overtrædelse af Houzz' politikker eller gældende lovgivning.

Vi har en særskilt procedure for indberetning af krænkelser af dine immaterielle rettigheder og overtrædelse af Houzz' politikker eller gældende lovgivning.

Vi er ikke forpligtede til at slette indhold, som du personligt måtte finde upassende eller stødende. Vi bestræber os på at besvare anmodninger om fjernelse af indhold så hurtigt som muligt i overensstemmelse med ovennævnte politikker og gældende lovgivning.

6. Ansvarsfraskrivelse og -Begrænsning.

LÆS DETTE AFSNIT GRUNDIGT, DA DET BEGRÆNSER HOUZZ-ENHEDERNES ANSVAR OVER FOR DIG.

VED "HOUZZ-ENHEDER" FORSTÅS HOUZZ, INC., HOUZZ SHOP LLC OG ALLE DATTERSELSKABER, SØSTERVIRSOMHEDER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LEVERANDØRER, LICENSGIVERE OG PARTNERE OG DISSES DIREKTØRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, BEFULDMÆGTIGEDE OG REPRÆSENTANTER. HVER BESTEMMELSE NEDENFOR ER I VIDEST MULIGT OMFANG GÆLDENDE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING:

 • VI TILBYDER DIG HOUZZ-PLATFORMEN, TJENESTER, INFORMATION, PRODUKTER, PRODUKTBESKRIVELSER OG INDHOLD FRA TREDJEPARTER "SOM DEN/DE ER OG FOREFINDES" OG "EFTER TILGÆNGELIGHED" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE FRASKRIVER HOUZZ-ENHEDERNE SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EJENDOMSRET, NØJAGTIGHED OG FULDSTÆNDIGHED, UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI SERVICE, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, UFORSTYRRET NYDELSESRET OG IKKE-KRÆNKELSE, SAMT ALLE GARANTIER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF INDBYRDES PRAKSIS ELLER HANDELSBRUG.
 • HOUZZ-ENHEDERNE AFGIVER INGEN LØFTER MED HENSYN TIL OG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR, I DEN UDSTRÆKNING LOVEN TILLADER DET, FOR: (i) INDHOLD, DER ER LAGT OP PÅ HOUZZ-PLATFORMEN AF TREDJEPARTER, (ii) PRODUKTBESKRIVELSER ELLER PRODUKTER, (iii) TREDJEPARTERS WEBSTEDER OG TREDJEPARTERS PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER, SOM ER OPFØRT PÅ ELLER KAN TILGÅS GENNEM WEBSTEDET, (iv) PLANTER ELLER FRØ FRA BYTTEFORUMMER, OG (v) KVALITETEN ELLER ADFÆRDEN HOS TREDJEPARTER, DU TRÆFFER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSTEDET.
 • DU ACCEPTERER, AT HOUZZ-ENHEDERNE, I DEN UDSTRÆKNING LOVEN TILLADER DET, IKKE VIL BLIVE HOLDT ANSVARLIGE OVER FOR DIG UNDER NOGEN FORM FOR TEORETISK ERSTATNINGANSVAR. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE ACCEPTERER DU, AT HOUZZ-ENHEDERNE SPECIFIKT IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE ELLER UTILSIGTEDE TAB, FØLGESKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, PØNALERSTATNING, TAB AF FORTJENESTE, DRIFTSTAB, SKADE PÅ OMDØMME, ELLER TAB AF DATA (UANSET OM HOUZZ-ENHEDERNE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, ELLER AT SÅDANNE TAB ER FORUDSIGELIGE), DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, HOUZZ-PLATFORMEN ELLER PRODUKTERNE. BRUG AF HOUZZ-PLATFORMEN, PRODUKTER, INFORMATION ELLER TJENESTEYDELSER ER UDELUKKENDE FOR EGEN RISIKO.

7. Skadesløsholdelse.

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og friholde Houzz-enhederne og deres bestyrelses- og direktionsmedlemmer, medarbejdere, konsulenter og andre repræsentanter for og mod alle krav, erstatninger, tab, omkostninger (herunder rimelige advokathonorarer) og andre udgifter af enhver art, der direkte eller indirekte måtte opstå i forbindelse med: (a) din misligholdelse af denne aftale, herunder bl.a. Politik for Acceptabel Brug og Politik for Forbudte Produkter, (b) enhver påstand om, at materiale, som du indsender til os eller overfører til Houzz-platformen, krænker eller på anden måde overtræder tredjeparters ophavsret, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre immaterielle rettigheder, (c) din aktivitet i forbindelse med Houzz-platformen eller andre websteder, som Houzz-Platform linker til, og/eller (d) uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra din side.

8. Konfliktløsning.

Hvis der opstår en tvist mellem dig og Houzz, skal du kontakte os gennem https://help.houzz.com/s/?language=da og forsøge at løse problemet i mindelighed først. Hvis en tvist ikke kan løses i mindelighed, finder bestemmelserne i dette afsnit anvendelse på enhver tvist vedrørende Houzz-platformen eller vores tjenesteydelser.

 • Bindende voldgift. Du og Houzz accepterer, at enhver tvist eller uoverensstemmelse og ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller vedrørende denne Aftale eller din brug af Houzz-platformen (samlet benævnt "Tvister") skal afgøres ved bindende voldgift, dog således at hver part er berettiget til at søge forbud eller andet billighedsretligt retsmiddel ved en kompetent domstol for at forhindre en krænkelse, uretmæssig brug eller overtrædelse af en parts ophavsret, varemærker, patenter eller andre immaterielle rettigheder eller en trussel herom. Det vil sige, at både du og Houzz giver afkald på retten til behandling ved nævningeting. Uanset ovenstående må du gøre et krav gældende over for Houzz ved brug af en "småsagsprocedure", men kun hvis dit krav er omfattet af reglerne for småsagsproceduren og anlægges som et individuelt, ikke-kollektivt søgsmål, og kun så længe det forbliver omfattet af småsagsproceduren og et individuelt, ikke-kollektivt søgsmål.
 • Afkald på kollektivt søgsmål. Du og Houzz accepterer, at tvister skal behandles individuelt og ikke som kollektive søgsmål. Det vil sige, at både du og Houzz giver afkald på retten til at deltage som sagsøger i et kollektivt søgsmål. Medmindre du og Houzz træffer skriftlig aftale om andet, kan voldgiftsdommeren i tilfælde af en tvist ikke behandle mere end en enkelt persons krav og må ikke pådømme nogen former for kollektive søgsmål.
 • Voldgiftsadministration og -regler. Voldgiftssager skal afgøres ved amerikansk voldgift efter de af American Arbitration Association ("AAA") vedtagne og gældende regler for handelsvoldgift (Commercial Arbitration Rules) og supplerende regler for voldgift i forbrugersager (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) (samlet benævnt "AAA-reglerne"), medmindre andet fremgår af dette afsnit om konfliktløsning. (AAA-reglerne kan fås på http://www.adr.org eller ved at ringe til AAA på tlf. 1-800-778-7879).
 • Voldgiftsproces. Den part, som ønsker at anlægge en voldgiftssag, skal give modparten en skriftlig meddelelse med krav om voldgift som anført i AAA-reglerne. Voldgiftsdommeren er enten en pensioneret dommer eller en advokat med bestalling i Californien, USA, og vælges af parterne blandt AAA's fortegnelse over voldgiftsdommere med relevant erfaring. Hvis parterne ikke kan blive enige om en voldgiftsdommer senest syv dage efter fremsendelse af meddelelsen om voldgift, udpeger AAA voldgiftsdommeren i henhold til AAA-reglerne.
 • Voldgiftssted og -procedure. Medmindre andet aftales mellem dig og Houzz, skal voldgiftssagen finde sted i San Francisco, Californien. Hvis dit krav ikke overstiger USD 10.000, vil voldgiftssagen udelukkende blive behandlet på grundlag af dokumenter, som du og Houzz indgiver til voldgiftsdommeren, medmindre du anmoder om et retsmøde, og voldgiftsdommeren vurderer, at et retsmøde er nødvendigt. Hvis dit krav er højere end USD 10.000, afgøres din ret til et retsmøde i henhold til AAA-reglerne. Med forbehold af AAA-reglerne kan voldgiftsdommeren efter eget skøn foranstalte en rimelig udveksling af information mellem parterne i overensstemmelse med den hurtige sagsbehandling ved voldgift. Retsmøder kan foregå pr. telefon eller videoopkald, hvis parterne ønsker og accepterer dette.
 • Voldgiftskendelse og lovvalg. Voldgiftsdommeren skal anvende californisk lovgivning i overensstemmelse med den amerikanske føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act) og gældende forældelsesfrister og skal respektere særrettigheder, som er anerkendt ved lov. Voldgiftsdommeren afgiver en kendelse inden for den tidsramme, der er angivet i AAA-reglerne. Der kan afsiges dom om voldgiftskendelsen ved en kompetent domstol. Tilkendelse af erstatning af en voldgiftsdommer skal være i overensstemmelse med afsnittet "Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning" ovenfor. Voldgiftsdommeren må kun nedlægge forbud eller anerkende et retsligt faktum til fordel for klager, i det omfang det er nødvendigt for klagers individuelle krav.
 • Omkostninger. Parternes ansvar for at afholde omkostningerne til indgivelse af anmodning om voldgift, administrationsgebyrer og honorarer til voldgiftsretten afhænger af voldgiftssagens omstændigheder og er fastsat i AAA-reglerne.

9. Kommunikation.

Du behøver ikke give samtykke til at modtage markedsføringshenvendelser i form af sms-beskeder, telefonopkald eller forudindspillede beskeder som en betingelse for at bruge Houzz-platformen. Ved at oplyse dit telefonnummer og acceptere disse Vilkår giver du samtykke til at modtage henvendelser fra Houzz-enhederne, herunder i form af sms-beskeder, telefonopkald, forudindspillede beskeder og push-meddelelser, som kan være genereret i autoopkaldssystemer. Disse henvendelser omfatter f.eks. driftsmeddelelser vedrørende din konto eller brug af Houzz-platformen, opdateringer vedrørende nye og eksisterende elementer eller funktioner på Houzz-platformen, henvendelser vedrørende vores eller tredjeparters markedsføringskampagner og nyheder vedrørende Houzz-platformen og udviklingen inden for branchen. Du vil muligvis modtage vores sms-beskeder til din teleudbyders normale takst.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage salgsfremmende e-mails og sms-beskeder, har du følgende muligheder: (a) Følg anvisningerne i den første e-mail eller sms-besked, du modtog i den pågældende kategori af markedsføringshenvendelser, eller (b) hvis du har en konto på Houzz-platformen, kan du fravælge dem under dine indstillinger.

10. Diverse bestemmelser.

 • Meddelelse til californiske brugere. I henhold til Section 1789.3, i Californiens Civil Code har californiske brugere af Houzz-platformen ret til følgende særskilte forbrugerrettighedsmeddelelse: Tjenesteydelserne leveres af Houzz Inc., 285 Hamilton Avenue, 4th Floor Palo Alto, CA 94301. Hvis du har et spørgsmål eller en klage vedrørende Tjenesten, bedes du kontakte Houzz på legal@houzz.com eller skrive til vores postadresse. Personer, der er bosiddende i Californien, kan kontakte klageafdelingen i afdelingen for forbrugeranliggender hos den californiske forbrugerstyrelse (Complaint Assistance Unit, Division of Consumer Services, California Department of Consumer Affairs) ved at skrive til 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210 eller for hørehæmmede på TDD (800) 326-2297 eller TDD (916) 322-1700.

 • Tillægsbestemmelser for visse tjenesteydelser. For at bruge visse tjenester, der tilbydes på Houzz-platformen, kan det være en forudsætning, at du indgår en særskilt aftale og/eller er underlagt yderligere vilkår. Eksempelvis kræver annoncering, deltagelse i brand-services, salg af produkter via Houzz Shop eller brug af Site Designer alle, at du indgår en særskilt aftale med vilkår, som er specifikke for den enkelte tjenesteydelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne Aftale og vilkårene i en sådan særskilt aftale, er vilkårene i den særskilte aftale gældende.

 • Vilkår for applikationsudbydere. Hvis du tilgår Houzz-platformen gennem en Houzz-applikation, anerkender du, at denne aftale alene er indgået mellem dig og Houzz og ikke med nogen anden udbyder af applikationstjenester eller applikationsplatforme (såsom Apple, Inc. eller Google Inc.), som kan give dig applikationen på deres egne vilkår.

 • Lovvalg og værneting. Denne aftale skal fortolkes i henhold til californisk og amerikansk ret uanset reglerne om international privatret. Du og vi accepterer at anlægge enhver sag, som ikke er omfattet af voldgiftsbestemmelsen i pkt. 8, ved en føderal domstol eller delstatsdomstol beliggende i San Francisco, Californien, USA.

 • Eksport. Houzz-platformen ejes og drives af vores afdeling i Californien, USA. Houzz' software er omfattet af amerikansk eksportkontrol. Software til Houzz må ikke downloades eller på anden vis eksporteres eller geneksporteres i strid med gældende love og regler. Du erklærer, at du ikke er (1) bosiddende i et land, som er omfattet af et amerikansk handelsforbud eller udpeget som et land, der støtter terrorisme, og (2) opført på en amerikansk liste over parter, der er omfattet af forbud eller begrænsninger.

 • Ændringer. Vi forbeholder os ret til enhver tid at:
  i. ændre vilkår og betingelser i denne Aftale i overensstemmelse med gældende lovgivning,
  ii. ændre Houzz-platformen, herunder fjerne eller afbryde enhver informationer, ydelser eller andre funktioner helt eller delvist, og
  iii. afvise eller lukke din Houzz-konto eller din brug af eller adgang til Houzz-platformen.

  Ændringer til Vilkårene træder i kraft med øjeblikkelig virkning, når vi har gjort dem tilgængelige på Houzz-platformen og givet meddelelse om ændringerne på Houzz-platformen eller på en anden måde efter vores rimelige skøn. Hvis du fortsætter med at bruge Houzz-platformen efter sådanne ændringer, udgør dette en accept af ændringerne. Hvis du ikke accepterer opdateringerne til denne Aftale, skal du ophøre med at bruge Houzz-platformen. Du anbefales at gå ind på denne side jævnligt for at sikre, at du er bekendt med den seneste udgave af Brugervilkårene.

 • Sprog. Den engelske version af denne Aftale er den gældende tekst, og al kommunikation og alle meddelelser, voldgiftssager og andre søgsmål og retssager vedrørende denne Aftale skal foregå på engelsk, uanset om vi måtte vælge at udarbejde oversættelser af Aftalen til modersmålet i bestemte lande.

 • Overdragelse. Aftalens vilkår og rettighederne, forpligtelserne og misligholdelsesbeføjelserne i henhold hertil må ikke overdrages, overføres, uddelegeres eller viderelicenseres uden forudgående skriftligt samtykke fra Houzz, og ethvert forsøg herpå er ugyldigt. Houzz må efter eget skøn overdrage, overføre eller uddelegere denne Aftale eller enhver rettighed, forpligtelse eller misligholdelsesbeføjelse i henhold hertil.

 • Frafald. Hvis Houzz undlader at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i henhold til denne Aftale udgør dette ikke et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse.

 • Overskrifter. Overskrifterne i disse Brugervilkår anvendes udelukkende for nemheds skyld og skal ikke anses for at definere eller forklare afsnittene eller bestemmelserne heri.

 • Yderligere Forsikringer. Du accepterer at underskrive en trykt udgave af denne Aftale og andre dokumenter samt for egen regning at tage alle nødvendige skridt, som vi måtte anmode om, for at bekræfte eller effektuere hensigten med denne Aftale og dine rettigheder og forpligtelser ifølge Aftalen.

 • Aftalens Fuldstændighed/Vilkårenes Uafhængighed. Denne Aftale erstatter alle tidligere vilkår, aftaler, drøftelser og skrivelser vedrørende Houzz-platformen og udgør den fulde aftale mellem dig og os vedrørende Houzz-platformen. Hvis bestemmelser i denne Aftale ikke kan håndhæves, vil de pågældende bestemmelser ikke påvirke aftalens øvrige bestemmelser, som fortsat skal have fuld gyldighed.

 • Fortsat gyldighed. Følgende bestemmelser vil fortsat være gældende efter Aftalens udløb eller ophør: pkt. 2 (Dit indhold), pkt. 3 d (Begrænsninger) og 3 e (Ejendomsret), pkt. 6 (Ansvarsfraskrivelse og -Begrænsning), pkt. 7 (Skadesløsholdelse), pkt. 8 (Konfliktløsning) og pkt. 10 (Diverse bestemmelser).

 • Kontakt. Du er velkommen til at kontakte os på https://help.houzz.com/s/?language=da, hvis du har spørgsmål til denne aftalen.

Houzz Inc.

285 Hamilton Avenue, 4. sal

Palo Alto, CA 94301

Senest ændret den 25. maj 2018

Klik her, hvis du vil se den tidligere udgave (ændret den 15 oktober 2015)